Sassafras Bowl (SAS261)

This bowl is 6.25 x 2.125 inches tall.

Sassafras Bowl (SAS261)

$26.50

  • 1 lb
  • Available
  • Ships within 1-3 days1