Sassafras Bowl (SAS259)

This one is 4.625 x 3 inches in diameter.

Sassafras Bowl (SAS259)

$24.50

  • 1 lb
  • Available
  • Ships within 1-3 days1