Sassafras Bowl (SAS258)

Its 6.875 x 3 inches tall.

Sassafras Bowl (SAS258)

$37.50

  • 2 lb
  • Available
  • Ships within 1-3 days1