Sassafras Bowl (SAS257)

This one is 6.5 x 2.5 inches tall.

Sassafras Bowl (SAS257)

$32.50

  • 1 lb
  • Available
  • Ships within 1-3 days1