Sassafras Bowl(SAS256)

This one is 6.875 x 2.625 inches tall.

Sassafras Bowl(SAS256)

$36.50

  • 2 lb
  • Available
  • Ships within 1-3 days1