Sassafras Bowl (SAS255)

This one is 6.25 x 2.25 inches tall.

Sassafras Bowl (SAS255)

$28.50

  • 1 lb
  • Available
  • Ships within 1-3 days1