Sassafras Bowl (SAS232)

Great little bowl.. 6.75 x 1.75 inches tall.

Sassafras Bowl (SAS232)

$24.50

  • 1 lb
  • Available
  • Ships within 1-3 days1