Sassafras Bowl (SAS230)

This one is 6.875 x 1.875 inches tall.

Sassafras Bowl (SAS230)

$26.50

  • 1 lb
  • Available
  • Ships within 1-3 days1